Contacte

L’informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer sota responsabilitat de Peusek, SA amb la finalitat de donar resposta a les seves qüestions. De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), vostè té dret a rectificar, cancel·lar i oposar-se’n al tractament per escrit a l’adreça referenciada en la present web, on serà degudament atès.